13.2.1717 - 14.7.1790
300 let výročí narození G. E. Laudona

Laudoncaching

LAUDONCACHING 

Tři rozkazy pro plukovníky

Cestou na bojiště zanechal Generál Laudon svým plukovníkům tři rozkazy. Jsou tak důležité, že když je nedostanou, může být ohroženo celé císařství! Je si toho vědom i sám turecký sultán. Proto jsou vzkazy zakódovány, každý je rozdělen a pečlivě ukryt na čtyřech místech (keška). Úkolem posla - hráče je všechny najít.   

Pravidla hry

1.              Na základě platné vstupenky do Expozice Geberál Laudon a barevného silikonového náramku z předchozího kola ,,vyfasuje” posel na vojenském velitelství (recepce TIC) hrací kartu s číslem 1,2 nebo 3.  

2.              Do hrací karty zapisuje objevené kódy.  

3.              Posel ví, že musí hledat tajně. Musí dbát na to, aby nebyl viděn jiným hledačem nebo nehledačem..  

4.              Posel neopisuje a nepodvádí.  

5.              Nalezenou skrýši ani kód posel nesmí poškodit, zničit nebo přemíst.  

6.             Pokud zničenou skrýši najde, neprodleně to oznámí na vojenském velitelství.  

7.             Posel nesmí v žádném případě prozradit nalezený kód ani upozornit na skrýši.  

8.              Po nalezení všech skrýší a poznamenání kódů do karty, bez meškání tuto kartu odevzdá na vojenském velitelství, kde vyhodno, zda je vojenský rozkaz opravdu celý. Za každé vyluštěné kolo získává označení formou malé odměny, která mu umožní vstup do dalšího kola hry při příš návštěvě expozice Generál Laudon .  

9.              Dobrý posel se na bojiště ještě vrá aby hledal skrýše dalších kol. Po nalezení všech 3 kol získává generálskou odměnu.  

Orientační systém

Číslo dlaždice na průvodce značí pořadí dlaždice na podlaze chodby. První dlažice má číslo 1, poslední 53. Keška se naléza do 5 m od uvedené dlaždice. Velikou nápovědou je světová strana, kam se za ní vydat (V- Východ, Z - západ).   

Jak vypadá keška?

Keškou je samolepka nebo nápis na objektu ve tvaru 4 znaků v šachovnici. Znaky pečlivě opište do Vaší průvodky.   

Omezení: 

Zúčastnit se mohou pouze návštěvníci, kteří se prokáží vstupenkou do expozice Generál Laudon označenou razítkem se symbolem hry. Do hry se mohou zapojit pouze dě a mládež v doprovodu dospělé osoby, kromě dnů otevřených dveří. Z technických důvodů jsou předem vyloučeny organizované skupiny a školní výlety. Jedna platná vstupenka opravňuje k hledání pouze jednoho rozkazu. Na generálské odměny a idenfikační odměny za jednotlivá kola nevzniká právní nárok a vydávají se pouze do vyčerpání zásob.    

Město Nový Jičín - Návštěvnické centrum Nový JičínVšechny změny vyhrazeny.

 
X