13.2.1717 - 14.7.1790
300 let výročí narození G. E. Laudona

Dětství a mládí

Generál Laudon pocházel z chudé šlechtické rodiny, která přišla ze Skotska a usadila se v Livonsku, na území dnešního Lotyšska. Laudon se narodil 17. února 1717, v patnácti letech vstoupil do ruské armády, byl povýšen z kadeta na poručíka. V roce 1742 z ruské armády vystoupil a po odmítnutí pruským králem Friedrichem II. vstoupil v roce 1744 do služeb panovnice Marie Terezie. Pod princem Karlem Lotrinským prodělal tažení za Rýn proti Francouzům a Bavorům, v květnu 1745 se vyznamenal při dobývání pevnosti Kozlí. V roce 1946 obdržel místo na hranici v Chorvatsku. Zde se oženil s Klárou Hagenovou. Po krátkém působení v Karlovci byl přeložen k Likánskému pluku do Buniče a dosáhl hodnosti podplukovníka.

 
X