13.2.1717 - 14.7.1790
300 let výročí narození G. E. Laudona

Evangelický chór

od 21. říjen 2018 do 21. říjen 2018

Koncert duchovní hudby. V programu zazní klasická, jazzová i lidová sborová tvorba.

Evangelický chór Zlín je smíšený pěvecký sbor při farním sboru Českobratrské církve evangelické ve Zlíně. Kromě pravidelných vystupování při bohoslužbách, koncertuje doma i v zahraničí, nahrává CD s duchovní tvorbou. V r. 2002 jej založil jeho sbormistr Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE, vedoucí Semináře církevní hudby Evangelické akademie v Olomouci, učitel hymnologie na Konzervatoři Evangelické akademii v Olomouci a varhanní improvizace na Konzervatoři v Kroměříži. Stálou korepetitorkou sboru je Ester Moravetzová, učitelka hry na varhany na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Olomouci.

 
 
X