13.2.1717 - 14.7.1790
300 let výročí narození G. E. Laudona
Úvod » Aktuality » Výměna zkušeností zaměstnanců MěÚ Nový Jičín v Kremnici

Výměna zkušeností zaměstnanců MěÚ Nový Jičín v Kremnici

V termínu 21. - 22. května se uskutečnila zahraniční cesta zaměstnanců MěÚ do partnerského města Kremnica (Slovensko) s cílem výměny zkušeností a dobré praxe. Tříčlennou delegaci z našeho úřadu doplňoval předseda oddílu stolního tenisu Nový Jičín.

Zvolená témata k diskuzi byla:

  • prohlídka a seznámení s chodem úřadu a informačního centra
  • cestovní ruch a propagace města a webové stránky včetně mobilních aplikací
  • příprava a realizace kulturních a společenských akcí
  • komunikační kanály pro občana, tzn. veřejný rozhlas, noviny, krizové řízení
  • možnosti silniční dopravy pro občany a turisty- žlutý autobus (místní autobus)
  • koncepce parkování a vytváření parkovacích míst ve městě (místa zdarma, v obytných zónách, nová parkoviště)
  • navázání spolupráce s kremnickým oddílem stolního tenisu

Delegace byla přijata primátorem města, panem Alexanderem Ferenčíkem, na půdě radnice a proběhla všeobecná diskuze o chodu úřadu a aktuálních problémech obou měst. Jednotliví členové delegace se následně zaměřili na otázky ze svého oboru.

Odpoledne následovala prohlídka města a sportovní oblasti Skalka, kde delegace absolvovala okružní procházku po areálu. Následující den byl zajištěn volný vstup do hradního areálu a do Mincovny.

Tato výměna zkušeností byla přínosem nejen pro zúčastněné, ale i pro slovenské kolegy, kteří získali jiný pohled na každodenní chod úřadu. Po vzájemné dohodě přivítáme slovenské zástupce i v našem městě.

 
 
X