13.2.1717 - 14.7.1790
300 let výročí narození G. E. Laudona

Straník

Obec Straník je městskou částí Nového Jičína a leží jižním směrem od města. Obec se rozkládá v údolí tvořeném potokem Straník. Severním a západním směrem od obce se rozprostírá rozlehlý les. Severozápadním směrem se nad obcí zvedá kopec Strážnice, západním směrem Petřkovická hůrka ( 608 m.n.m.) a jihovýchodním směrem Zadní kopec ( 416 m.n.m.).

Obec byla založena na počátku 13. století, v místech kde byl vykácený les. V písemných pramenech v letech 1408-1412 nacházíme mana Lítka či Lídka ze Straníka s chotí Zdeňkou, kterého ve své závěti roku 1433 vzpomíná Jan Kravař. V roce 1980 zde sídlilo ve 139 domech 570 obyvatel, v roce 1991 ve 126 domech 481 obyvatel. Obec integrovala k Novému Jičínu k 1.1.1979.

Straník patřil k panství Starý Jičín. Obec byla původně přifařena ke katolické starojičínské farnosti, zatímco příslušníci českobratrsko-evangelického vyznání po toleranci k duchovní správě v Hodslavicích. Děti chodily do školy v Hostašovicích až do roku 1867, kdy se začalo vyučovat ve Straníku. Budova školy byla postavena v roce 1873.

Obyvatelé se živili polním hospodářstvím a chovem dobytka. Mnoho chalupníků se věnovalo řemeslu, především zednickému a tesařskému, mnozí odcházeli za výdělkem do Nového Jičína. Za okupace byla obec nejdříve přičleněna k Německu, ale od 24.11.1938 se stala součástí protektorátu, okresu Valašské Meziříčí. Obec byla osvobozena 6.5.1945. Prvním předsedou národního výboru byl František Dorčák. V obci existovala v letech 1975-1997 mateřská škola, nyní v této budově působí Klub seniorů, půjčovna knih. JZD bylo založeno v roce 1957 a později bylo součástí JZD „Beskyd“ Mořkov. V obci Straník byl vybudován azylový dům pro matky s dětmi, poskytující krátkodobé ubytování. Na obecním pečetidle, pořízeném v roce 1749, byl zobrazen listnatý strom provázený na každé straně čtyřmi rozetkami.

Památky

Polštářové lávy
Skalka pod kapličkou představuje poslední ukázku z forem podmořské sopečné činnosti ve spodní křídě. Jsou zde odkryty polštářové lávy spodnokřídové těšínitové asociace slezské jednotky. Jsou tvořeny „bochníkovitými“ útržky láv tzv. olivinického diabasu až diabasového pikritu.
Okraje bloků, které tvoří tzv. limburgity, se hráškovitě rozpadají. Jednotlivé bloky jsou tmeleny mladší lávou s tufitickým materiálem (sopečný písek a prach). Tato láva je často rozložená druhotnými pochody a značně karbonitizována (prosycena uhličitanem vápenatým).
Polštářové lávy vznikají při podmořských výlevech na strmých svazích, kdy se láva tekoucí po svahu roztrhá na části, které se pak hromadí při úpatí svahu.
Skalka je ojedinělým přírodním útvarem na území České republiky. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je celý útvar chráněn jako přírodní památka.
V minulosti došlo při stavbě dvouramenného schodiště ke kapličce na temeni skalky k odsekání okrajů bloků (bochníků).

Sportovní vyžití

Turistika a cykloturistika
Obcí prochází červená turistická značka a u severozápadního okraje obce je výchozí bod modré značky. Kromě turistických tras prochází Straníkem značená cyklostezka a trasa naučná stezky Františka Palackého. Červená značka vede z Nového Jičína přes vrchol Svinec ( 546 m.n.m.) a obcí dále pokračuje do Hodslavic. Po modré značce se vydáme do rekreační oblasti u malé vodní nádrže Čertův Mlýn.

 
 
X