13.2.1717 - 14.7.1790
300 let výročí narození G. E. Laudona

Nový Jičín má novou vizuální identitu

Nový Jičín se od ledna prezentuje novým vizuálním stylem. Došlo ke sjednocení barev, písma a symbolů, které se používají na úředních dokumentech, vizitkách, plakátech, propagačních tiskovinách, ale i na webu a sociálních sítích. Byl vypracován manuál jednotného vizuálního stylu, kterým by se měli zaměstnanci úřadu i jeho organizací řídit. Dokument je na webových stránkách města.

„Město dosud nemělo zpracovaný dokument, který by popisoval, jak má vypadat jeho vizuální komunikace navenek. Vytvořený manuál je návodem, jak ke komunikaci přistupovat, a také pojistkou, aby materiály, od úředních dokumentů až po sociální sítě, vypadaly podobně a každému bylo na první pohled jasné, že pocházejí z městského úřadu a jeho organizací,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Součástí nové vizuální identity je i značka neboli logo města vycházející ze znaku města.  Původní verzi tak doplňuje i varianta, v níž ruka držící zavinutou střelu nevystupuje ze štítu, ale ze svislé čáry. „Nejde však o náhradu znaku z konce 14. století. Vytvořili jsme pouze jeho moderní podobu, která bude lépe využitelná v soudobé komunikaci. Koneckonců i vzhled historického znaku se v průběhu staletí měnil. Když se podíváme na fasády domů, mříže, lavičky, najdeme desítky jeho variací,“ popsal místostarosta.

„Snažili jsme se s pokorou a respektem přebrat štafetu všech předchozích generací Novojičíňáků, kteří se znakem pracovali. Věřím, že i díky sjednocenému vizuálnímu stylu bude komunikace města čitelnější a jasněji viditelná,“ řekl Petr Čaník ze společnosti Plus Design & Marketing, která grafický manuál zpracovávala.

Tvorba dokumentu i značky města byla průběžně konzultována s  Karlem Müllerem, ředitelem Zemského archivu v Opavě a členem parlamentního Podvýboru pro heraldiku, který se historii novojičínského znaku dlouhodobě věnuje. Moderní pojetí městského znaku umožňuje i různé jeho obměny. Například ruka držící pivo jako symbol našeho Pivobraní, ruka s dárkem jako vánoční přání města nebo ruka s „véčkem“ jako symbol 17. listopadu. „Nový vizuální styl se bude zavádět postupně,“ upozornil vedoucí odboru organizačního Zdeněk Petroš.

V souvislosti s tvorbou manuálu byla vyhlášena soutěž ve focení různých podob znaku na budovách a v ulicích města. „A také bylo v plánu veřejné projednání dokumentu. Vyhlášení výsledků soutěže ani projednání nemohly kvůli platným omezením proběhnout. Prezentaci fotografií i nového grafického stylu však uspořádáme hned, jak to bude možné,“ doplnil Petroš.

Marie Machková

Manuál je ke stažení na stránkách města zde: https://www.novyjicin.cz/symboly-mesta-vizualni-styl/ 

 
 
X